Disposam d’una subvenció de fons europeus de 1.375.000 euros
Resum del Ple d’ahir a l’Ajuntament de Manacor (PSOE): Pujades generalitzades del preu de l’aigua amb increments sobre les actuals tarifes d’entre el 43,15% i el 81.89%
als edificis plurifamiliars que disposen d’un sol comptador, que per volum de consum se situarien als trams 3 i 4 i les tarifes proposades pugen entre un 290% i un 900% sobre els preus vigents.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 14/05/2024 - 09:59:00
La proposta que es va aprovar al Consell d’Administració de la SAM, gràcies a l’absència dels consellers del Partit Popular i de VOX, s’elevarà pròximament al Ple de l’Ajuntament i inclou pujades

Resum del Ple d’ahir a l’Ajuntament de Manacor:. Aprovam per unanimitat la moció conjunta per a la dotació d’un centre de dia a Son Macià. Tots els grups municipals es varen adherir al compromís públic de què sigui a Son Macià on s’habiliti en el futur el tercer centre de dia que hi hagi en el municipi. Actualment tenim dos centres de dia, un a Manacor i l’altre a Porto Cristo. Aquesta decisió es pren per petició expressa de l’Associació de Veïns de Son Macià, que reclamen des de fa anys aquesta inversió pública pel seu nucli. Puja el termini de pagament als proveïdors de l’Ajuntament, de 34 a 44 dies, durant el darrer trimestre i seguim incomplint la llei, que fixa el temps màxim en 30 dies.

En el punt de donar compte sobre l'informe de morositat de l'Ajuntament de Manacor, la delegada d'Economia, Paula Asegurado, explica que des del darrer trimestre han incrementat els dies de pagament als proveïdors, de 34 a 44 dies. Comprovam, per tant, una tendència a l’alça durant els darrers nou mesos, que perjudica als proveïdors locals que presten serveis a l’Ajuntament i que són els qui pateixen aquesta mala gestió econòmica.

Pels socialistes de Manacor, la premissa i prioritat dins les polítiques hidràuliques és tenir aigua potable a Manacor, perquè és un bé essencial i primer s’han d’escometre les inversions pendents

Núria Hinojosa demana per les dues escoletes municipals 0-3 que l’Ajuntament ha de tenir construïdes al setembre del 2025 a Porto Cristo i s’Illot. Disposam d’una subvenció de fons europeus de 1.375.000 euros per construir dues escoletes. Una a Porto Cristo de 74 places i l’altra a s’Illot, de 30. Aquesta ajuda, concedida al 2021, fixa un termini per justificar les obres fins al setembre de 2025.

Constatam, però, que l’Ajuntament no té cap d’aquestes dues inversions en marxa actualment, essent de cabdal importància pel municipi. De fet, la contractació de les obres de l’escoleta de s’Illot va quedar deserta a finals de l’any passat i no hem conegut que s’hagin donat més passes; i pel que respecta a Porto Cristo, a hores d’ara encara no disposam del projecte d’obres aprovat i, per tant, no se pot iniciar la contractació de les obres.

Com és obvi, es tracta d’obres de gran envergadura i, a no ser que hi hagi un canvi d’actitud i es prioritzin aquestes dues inversions, no sembla que anem pel bon camí per aconseguir la fita que ens marca Europa i que Manacor s’aprofiti de la quantiosa subvenció que tenim assignada. Maria Antònia Truyols demana per l’arribada de l’aigua potable a Manacor i per la proposta de l’equip de govern de pujar les tarifes d’aigua en breu.

L’aigua potable havia d’arribar a les aixetes del nucli de Manacor al llarg del 2024, però sense haver iniciat encara les obres de la potabilitzadora ni haver començat les dues sectoritzacions de la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites, sembla improbable que l’aigua potable sigui una realitat a curt termini. Precisament per això, hem anunciat públicament que el grup municipal socialista no donarà suport a cap proposta d’incrementar les tarifes d’aigua fins que no puguem subministrar aigua potable de qualitat a la ciutadania de Manacor.

La proposta que es va aprovar al Consell d’Administració de la SAM, gràcies a l’absència dels consellers del Partit Popular i de VOX, s’elevarà pròximament al Ple de l’Ajuntament i inclou pujades generalitzades del preu de l’aigua per trams de consum, essent les famílies de a partir de tres i quatre membres les penalitzades en comparació al que pagarien les cases buides o amb un sol habitant, amb increments sobre les actuals tarifes d’entre el 43,15% i el 81.89%. En tot cas, el gran problema es generaria als edificis plurifamiliars que disposen d’un sol comptador, que per volum de consum se situarien als trams 3 i 4 i les tarifes proposades pugen entre un 290% i un 900% sobre els preus vigents.

Pels socialistes de Manacor, la premissa i prioritat dins les polítiques hidràuliques és tenir aigua potable a Manacor, perquè és un bé essencial i primer s’han d’escometre les inversions pendents en matèria de la potabilitzadora, les sectoritzacions de la xarxa i l’ampliació de la depuradora, i després ja parlarem de pujades de tarifes, si escauen.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado