A la recollida de residus municipals i la neteja d'espais públics.
L'Ajuntament de Felanitx els mesos d'estiu ha sancionat més de 30 persones per incomplir amb la recollida de residus la quantia per infraccions arriba als 4.000 €
Recordem que una infracció lleu per infringir l'ordenança municipal per a la recollida de residus municipals i neteja d'espais públics pot arribar als 750€. El fet d'abocar o abandonar residus a la via pública
AGENCIA MANACORNOTICIAS 27/09/2022 - 03:30:00
Els punts més conflictius són Cas Concos, Son Valls, Son Mesquida i Son Prohens. Continua havent-hi turisme de residus principalment a l'entrada de Felanitx per Campos i Porreres.

L'Ajuntament de Felanitx els mesos d'estiu ha sancionat més de 30 persones per incomplir amb la recollida de residus. L'Ajuntament de Felanitx ha iniciat diversos expedients sancionadors a diferents persones per infringir l'ordenança municipal per a la recollida de residus municipals i la neteja d'espais públics.

Després d'haver acabat la temporada turística s'han notificat quinze sancions per abocar enderrocs i residus en llocs inadequats o deixar als contenidors rebuig sense separar per fraccions. La resta de multes s'han de tramitar per part de la Policia Local. La quantia per infraccions arriba als 4.000€

La regidora de medi ambient, Catalina Soler recorda "En tot l'any 2020 es varen posar 13 sancions, el 2021 es comptabilitzaren 22 multes, mentre en el que duim d'any en tenim una vintena més les pendents

La tasca del servei de vigilància ambiental consisteix en trobar l'infractor i avisar-lo perquè retiri el que ha deixat a un lloc incorrecte. En cas de no col·laborar restituint la zona embrutada sí que s'inicia l'expedient sancionador.

El servei de vigilància mediambiental ha realitzat diversos controls al terme municipal distribuïts en 39 punts on hi ha repartits els contenidors tant de rebuig com de reciclatge. Els punts més conflictius són Cas Concos, Son Valls, Son Mesquida i Son Prohens. Continua havent-hi turisme de residus principalment a l'entrada de Felanitx per Campos i Porreres.

La regidora de medi ambient, Catalina Soler recorda "En tot l'any 2020 es varen posar 13 sancions, el 2021 es comptabilitzaren 22 multes, mentre en el que duim d'any en tenim una vintena més les pendents per part de la Policia. La tasca que feim no es pensin que no es volen sancionar. Sí que volem posar multes, però donam més prioritat a la restitució que a la sanció. Entenem l'educació abans que la imposició de sancions, així i tot aquest estiu se n'han posat 15"

Recordem que una infracció lleu per infringir l'ordenança municipal per a la recollida de residus municipals i neteja d'espais públics pot arribar als 750€. El fet d'abocar o abandonar residus a la via pública o a indrets distints dels especificats per l'Ajuntament està prohibit segons l'establert a l'ordenança. També se sanciona el fet de dipositar els residus sense separar-los per fraccions, o bé en contenidors o punts de recollida distints dels identificats per cada fracció de residus.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manuel Rosas Serra
Positivo Otros municipios deberían tomar nota