La Llei d'estrangeria (LOEX) i el seu Reglament (RELOEX) estableixen
Clam de sis ONG d'àmbit estatal instant el Govern Central la reforma del Reglament d'Estrangeria, actualment al nostre país s'estima que més de mig milió de persones no poden exercir els seus drets
Cap societat pot desenvolupar el seu veritable potencial quan hi ha obstacles jurídics o polítics que impedeixen a sectors sencers de la població contribuir a aquesta societat, com és el cas de la població migrant.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 01/08/2021 - 03:08:00
Adequar la norma als estàndards de drets humans. - Facilitar que les persones estrangeres puguin arribar Espanya des del seu país d'origen amb les autoritzacions de residència i treball necessàries.

Reglament d'Estrangeria. Clam de sis ONG d'àmbit estatal instant el Govern Central la reforma del Reglament d'Estrangeria. En la reunió mantinguda el mes de Juny passat amb Santiago Yerga, director general de Migracions (dependent de la Secretaria d'Estat de Migracions), representants de les entitats socials d'àmbit estatal que acompanyen a les persones estrangeres residents a Espanya en els seus processos d'inserció i autonomia li han traslladat una proposta conjunta perquè la projectada reforma del Reglament de la Llei d'Estrangeria (RELOEX) doni resposta urgent a la creixent situació de des-protecció de milers de persones estrangeres que viuen al nostre país i que s'ha vist aguditzada a causa de la Covid-19.

La Llei d'estrangeria (LOEX) i el seu Reglament (RELOEX) estableixen un sistema progressiu d'accés als drets i llibertats, que reconeix, en tot cas, el dret de totes les persones estrangeres que viuen a Espanya a la lliure circulació per territori nacional, la salut, l'educació i la protecció social, per exemple.

Garantir que les persones estrangeres que estan en el territori espanyol obtinguin les autoritzacions de residència i treball necessàries. - Assegurar que les persones estrangeres que ja compten

Actualment, al nostre país s'estima que més de mig milió de persones no poden exercir els seus drets pel simple fet de no complir amb un requisit administratiu, com no tenir més de tres anys de residència a Espanya o no comptar amb un contracte de treball de més d'un any de durada a jornada completa.

Els principals problemes que, en la pràctica, detectem des de les organitzacions socials es refereixen al desenvolupament del RELOEX, que condiciona la regularitat administrativa al compliment d'uns criteris que no responen a la realitat social, laboral i econòmica que tenim, que deixa en situació d'exclusió a un alt percentatge de la població migrant, truncant els seus processos d'integració i incorporació a la societat espanyola.

El vigent Reglament d'Estrangeria es va aprovar l'any 2011. Moltes coses han canviat des de llavors en la realitat social, econòmica, en l'escenari laboral i també en la interpretació jurisprudencial de la norma.

Durant la reunió amb el director general de Migracions, les organitzacions socials hem assenyalat la urgència de simplificar i flexibilitzar determinats suposats del Reglament per a donar resposta a la creixent des-protecció que sofreixen milers de persones estrangeres, amb major motiu en el context actual de crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia, que està tenint un impacte molt més profund en la població migrant.

Aquesta modificació de la normativa d'estrangeria és necessària per a:

- Adequar la norma als estàndards de drets humans.

- Facilitar que les persones estrangeres puguin arribar Espanya des del seu país d'origen amb les autoritzacions de residència i treball necessàries.

- Garantir que les persones estrangeres que estan en el territori espanyol obtinguin les autoritzacions de residència i treball necessàries.

- Assegurar que les persones estrangeres que ja compten amb les autoritzacions no les perdin.

En el document de propostes traslladat per les organitzacions socials al director general s'aborden reformes en quatre apartats concrets: adequació de la normativa interna als estàndard internacions de drets humans; l'establiment de vies legals i segures; les autoritzacions de residència i treball; i el problema de la irregularitat sobrevinguda.

TRADUEIX....Aquest conjunt de propostes permetria actualitzar la legislació d'estrangeria conforme als canvis socials, econòmics, laborals i jurídics produïts des de 2011. Amb això es facilitaria, a més, la resolució, de manera adequada, de la situació de milers de persones estrangeres que ja estan a Espanya i que, en mancar d'aquestes autoritzacions, queden exposades a situacions d'explotació laboral, exclusió social i residencial.

Cap societat pot desenvolupar el seu veritable potencial quan hi ha obstacles jurídics o polítics que impedeixen a sectors sencers de la població contribuir a aquesta societat, com és el cas de la població migrant. Desde el Bolc de la Fundación Trobada y su Albergue de Manacor y comarcas.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado