Assemblea Sobiranista de Mallorca
L'ASM insta el Govern a complir la llei i reforçar l'escola en català
L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha demanat al Govern quines disposicions fa comptes adoptar per garantir que els alumnes de les Illes Balears aprenguin català.
assembleasobiranistademallorca 04/12/2023 - 08:50:47

L'ASM insta el Govern a complir la llei i reforçar l'escola en català

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca, mitjançant una pregunta d'iniciativa ciutadana dirigida al Parlament, ha demanat al Govern quines disposicions fa comptes adoptar per garantir que els alumnes de les Illes Balears aprenguin català al final de l’escolaritat obligatòria.

La pregunta recorda que la Llei de Normalització Lingüística, a l'article 20.1, estableix que "El Govern ha d’adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final del període d’escolaritat obligatòria."

Al mateix temps, adverteix que segons les dades d'inspecció Educativa sobre competència comunicativa a 6è de Primària corresponents al curs 2017-2018, les darreres publicades al respecte, "En llengua catalana només un 54,7% de l’alumnat demostra un assoliment acceptable o satisfactori (23,3% i 31,4% respectivament)".

Atès que no s'assoleix l'aprenentatge del català en un percentatge elevadíssim, l'ASM exigeix al Govern que compleixi amb el mandat legal i reforci l'ensenyament del català.

L'ASM considera que el reforç ha de passar necessàriament per la verificació del compliment del Decret de mínims i els projectes lingüístics, per l'impuls a l'ensenyament en català i per la formació dels docents. Igualment veu imprescindible una actualització urgent de les dades d'Inspecció educativa sobre competència comunicativa en català, que no es publiquen des de fa cinc anys i poden haver empitjorat, tenint en compte que els distints Governs no han pres cap mesura favorable al seu aprenentatge durant les tres darreres legislatures.

La pregunta ha estat admesa a tràmit pel president del Parlament i traslladada als grups parlamentaris, per si algun diputat o diputada la vol assumir, tal com estableix el procediment.

 

Reciente
Visto
Comentado